De eerste info- en netwerkbijeenkomst was een schot in de roos.

Dinsdag 29 maart organiseerde SolidariMeise haar eerste info- en netwerkbijeenkomst voor hulpverleners rond de vluchtelingencrisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Niet minder dan 86 mensen kwamen hun licht opsteken. De vluchtelingencrisis laat Meisenaren niet onberoerd. Heel wat mensen bieden intussen al onderdak aan vluchtelingen, anderen overwegen het. Vele anderen willen graag op een andere manier een zinvolle bijdrage leveren. 

Voor SolidariMeise verloopt solidariteit niet 'top-down' maar 'schouder aan schouder'. We konden dan ook meteen rekenen op actieve bijdragen van enkele Oekraïense mensen die over hun ervaringen getuigden. Op die manier willen zij niet enkel 'tot last zijn', maar meteen ook de handen uit de mouwen steken en samen met ons zoeken naar de beste manieren om er samen uit te geraken.

Tijdens de info-avond kregen de aanwezigen ook zeer interessante tips en advies van diverse deskundigen rond thema's als: traumaverwerking, budy-werking en hoe je het best converseert met mensen die onze taal nog niet meester zijn. 

We werken zo snel mogelijk een overzicht uit met alle bruikbare informatie die tijdens deze eerste bijeenkomst aan bod kwam.

Iedereen die aanwezig was op de vergadering krijgt alvast een berichtje als het eerste pakket aan info klaar is. En wie dat wenst, kan daarna op de hoogte gehouden blijven van alle nieuwe info.

 

Ook jij kan helpen... meld je aan via onderstaand formulier!

In afwachting willen je aanmoedigen om ons via het webformulier hieronder te laten weten welke taken je mogelijk wilt opnemen. Zoals je weet, werken we nauw samen met de gemeentelijke dienst OCMW. Lokale besturen zijn verplicht om alle geregistreerde vluchtelingen die zich aanbieden onderdak en zorgen te verstrekken. Maar uiteraard is geen enkele gemeente voorzien om op zulke korte tijd voldoende mankracht ter beschikking te hebben om één en ander helemaal zelf te behappen. Er is dus een grote nood aan helpende handen. We zoeken mensen die kunnen helpen bij administratie, bij het aanleren van het Nederlands, bij de opvang van kinderen, bij het winkelen, naar de dokter gaan, of gewoon voor wat gezelschap en een wandeling. Mensen die een woonst ter beschikking willen stellen, verwijzen we graag naar de website van de gemeente

Om ieders privacy maximaal te beschermen, zullen de maatschappelijk werkers van het OCMW ons concrete hulpvragen formuleren en als wij bij uit het ontvangen aanbod kandidaten vinden die kunnen matchen zullen we hulpvragers en hulpaanbieders met elkaar in contact brengen.

Zijn er dingen waar je sterk in bent of waar je in grote of minder grote mate een bijdrage in wil leveren, laat het ons weten. Ken je mensen die ook geïnteresseerd zijn, bezorg ze de link naar deze pagina.

Ook voor de gemeentediensten was de oorlog in Oekraïne een totale verrassing die buitengewone inspanningen zal vergen. Voor zover de federale en de Vlaamse overheden de dingen al op een rijtje hebben, doet het bestuur intussen wat het kan om klaarheid te scheppen. 

 

Enkele sfeerbeelden van de informatieavond.