Wie is wie

SOLIDARIMEISE vzw

Sinds het voorjaar 2020 kwamen wij met een tiental enthousiaste personen regelmatig samen met als gespreksthema: “hoe kunnen wij samen van Meise een meer solidaire gemeenschap maken en de bestaande solidariteit meer zichtbaar maken?”. Begin augustus 2021 hebben we dit overleg omgevormd tot "Solidarimeise VZW" .

Elk van ons maakt vandaag, persoonlijk en meestal ook in groep, al actief werk van “solidariteit met mensen die binnen onze samenleving (lokaal of/en mondiaal) niet of onvoldoende aan bod komen, tot hun recht komen.”

Wij willen dit solidariteitsproject uitbouwen samen met alle organisaties en alle mannen en vrouwen die zich in dit project erkennen en er mee hun schouders willen onderzetten. 

Geraak ook jij geboeid door dit initiatief? Wil je ermee jouw schouders onder zetten? Laat het ons weten!  Dat kan via het contactformulier, via info@solidarimeise.be, of spreek iemand van ons aan. 

Wij hopen immers een grote verscheidenheid van mensen en groepen mee aan boord te krijgen in dit verhaal. Enkel dan kunnen we samen het verschil maken!

Je kan de werking ook financieel ondersteunen door een gift voor het Solidariteitsfonds op BE86 5230 8134 1750 (actueel kunnen wij nog geen fiscaal attest afleveren). Met dat Solidariteitsfonds ondersteunen wij kansarme gezinnen zodat hun kinderen lid kunnen worden van jeugd- of sportvereniging..., of om zich in te schrijven in de Kunstacademie, om mee te kunnen op een jeugdkamp of bivak, om de schoolkosten haalbaar te maken.

Wie zijn de mensen van SolidariMeise?

Bert Van Thienen

Lid van Solidarimeise

Ik had het geluk mijn hele professionele loopbaan actief te kunnen bijdragen tot een meer rechtvaardige en duurzame wereld; via ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding, sociale/solidaire economie, ethisch beleggen en duurzaam investeren (Broederlijk Delen,  Welzijnszorg, Hefboom, Ethibel en Oikodredit).

Chris Boijen

Lid van Solidarimeise

Men zegt dat je milder wordt als je ouder wordt, dat is zo, maar ik voel ook een grotere verontwaardiging bij het zien van ongelijkheid en daardoor ook een sterkere betrokkenheid bij wat er zich in de samenleving afspeelt. Ik draag samenwerking een warm hart toe en vanuit dat engagement wil ik meewerken aan een solidair Meise, waarin elke inwoner zich geaccepteerd en geborgen voelt...

Erwin De Clerck

Lid van Solidarimeise

Ik woon sedert 15 jaar met mijn gezin in centrum Wolvertem. Solidariteit is een begrip waar we ons snel wat kunnen bij voorstellen. Elkaar helpen, elkaar steunen. Dat kunnen we doen uit medelijden voor wie minder bedeeld is maar dat kunnen we ook doen omdat we elkaar allemaal hard nodig hebben. En dat liefst in een goed draaiende samenleving. Die samenleving is complex. Ze is een som van vrouwen, mannen, jongeren, ouderen, mensen van verschillende origine, mensen met verschillende seksuele geaardheid, verschilllende overtuigingen en nog veel meer.

Jan Lagae

Lid van Solidarimeise

‘Een ooit verbannen bisschop schreef: ‘Als onze Kerkgemeenschap niet bijdraagt tot een wereld met daarin meer plaats voor dienstbaarheid en solidariteit, dan hoeft deze Kerk niet te bestaan…daarom doe ik samen met de acht parochiegemeenschappen van Meise mee aan deze echte daden van solidariteit!  

Jan Lagae, federatiepastoor Meise en Wolvertem.

Jan Vandekerckhove

Lid van Solidarimeise

Ik ben sinds vele jaren actief in de Brusselse Noordwijk. Dit is een kansarme buurt aan het Brusselse Noordstation met enerzijds vele oudere, hoogbejaarde bewoners en anderzijds vele jonge gezinnen van allerlei origine. We helpen de buurt om samen op een soldaire manier te werken aan de problemen waarmee men geconfronteerd wordt.

Louisa De Donder

Lid van Solidarimeise

Als voormalige leerkracht en schoolhoofd van de gemeentelijke basisscholen "Rode" en "De Leertuin", zou ik graag zien gebeuren dat alle kinderen met leerachterstand, meestal uit economisch zwakkere gezinnen, meer aangepaste kansen krijgen om zich onze taal eigen te maken, om hen zo een nieuwe en betere toekomst te kunnen garanderen.

Mia Vranken

Lid van Solidarimeise

Mijn naam is Mia. 10 jaar geleden was ik een nieuwkomer in Meise. Hier vonden mijn man Joost en ik toen de plek om onze droom te realiseren: een woongemeenschap in het hart van Wolvertem. En zo kreeg De Okelaar vorm.
Ik hou van verbinden en samenzijn met mensen. In Marokko (Essaouira) ontwikkelde ik jaren geleden een project met en voor straatkinderen. Ook mocht ik al eens meewerken aan een vormingsproject in Congo vanuit de organisatie “Blik op Afrika”.

Sonja Becq

Lid van Solidarimeise

Opkomen voor wie het zelf niet zo goed kan zeggen of die minder kansen kreeg, deed ik van jongs af aan : in de school, de chiro, het JAC, de wetswinkel.. de lokale ( OCMW-voorzitter) en nationale politiek. Dat wil ik blijven doen, vandaag o.a. als nationaal voorzitter van Samana.

Veronique Pochet

Lid van Solidarimeise

Ik ben sinds vele jaren getroffen door het leed dat er in de wereld is, maar ook dicht bij ons zijn er mensen die eenzaam zijn, het even niet meer zien zitten, of voor een tijdje in een moeilijke situatie geraken. Ik was druk bezig, met mijn gezin en mijn werk, en de dagen leken te kort om mij persoonlijk te engageren. Tot  ik besloot kleine stappen te zetten. Ik merkte dat het zelfs eenvoudig was om mensen te helpen, dat kleine gebaren echt een verschil kunnen maken.

De Okelaar

De Okelaar is een woongemeenschap met 23 gezinnen in het centrum van Wolvertem. Samenwonen met meerdere gezinnen, met een grotere sociale cohesie,  waar we zorg kunnen dragen voor elkaar, is voor ons de meest logische manier van wonen.

Het was van in het begin ook onze droom om er een paviljoen/gemeenschapscentrum te hebben dat een bruisende en warme ontmoetingsplek kan zijn voor de buurt en ruimere omgeving. Daar bouwen we nu aan, samen met enthousiastelingen van binnen en buiten de woongemeenschap. 

Regina Moones

Reeds 21 jaar ben ik actief als hupverlener. Door mijn werk ben ik ook in contact gekomen met kansarme gezinnen van verschillende nationaliteiten. Met veel liefde geef ik deze mensen herkenning / erkenning en een luisterend oor. Ik probeer samen met hen te zoeken naar hun noden en mogelijke oplossingen .

Sophie Waterkeyn

Toen ik als vrijwilliger hielp in het asielcentrum van Vilvoorde kon ik voor de vluchtelingen iets betekenen. Ik was er niet alleen om hen Nederlands te leren maar ook voor veel meer…

Een luisterend oor, een schouderklop, een beetje vreugde en licht brengen. Ja, er gewoon zijn voor hen!

GROS Meise

De GROS-Meise – Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit. Al zowat 35 jaar is de GROS, als gemeentelijke adviesraad, de motor van de ontwikkelingssamenwerking in deze gemeente. Doorheen die jaren zijn tientallen projecten in het Zuiden via de GROS medegefinancierd door de gemeente. Jaarlijks genieten een 10-tal projecten van deze financiële tussenkomst; voor een totaal bedrag van 45.000 euro/jaar. Maar rond elk van die projecten zijn mensen actief in Meise, die met allerlei acties om mensen te betrekken, te informeren en de projecten financieel te steunen.

Oxfam-Wereldwinkel Meise

Oxfam-Wereldwinkel Meise

In een wereldwinkel kan je tal van producten (voeding, drank, artisanaat) kopen die in allerlei coöperatieven in de Derde Wereld worden geproduceerd/ gemaakt.

Warm Meise

Warm Meise wilt bijdragen aan een warme gemeente. Een gemeente waar iedereen zich goed voelt, waar plaats is voor minderheden, nieuwkomers, voor jong en oud. Een plaats van solidariteit waar iedereen telt. Heb je een vraag, een idee? Zie je rondom jou mensen in nood, mensen die zich eenzaam voelen? Meld het op de facebook pagina, dat is onze communicatiemiddel. Wil je iets organiseren voor een goed doel? Zoek je materiaal om anderen te helpen? Dit is de plaats. Een plaats waar we kleine stappen maken naar warme ontmoetingen, in een gemeente die leeft.