Erwin De Clerck

Lid van Solidarimeise

Ik woon sedert 15 jaar met mijn gezin in centrum Wolvertem. Solidariteit is een begrip waar we ons snel wat kunnen bij voorstellen. Elkaar helpen, elkaar steunen. Dat kunnen we doen uit medelijden voor wie minder bedeeld is maar dat kunnen we ook doen omdat we elkaar allemaal hard nodig hebben. En dat liefst in een goed draaiende samenleving. Die samenleving is complex. Ze is een som van vrouwen, mannen, jongeren, ouderen, mensen van verschillende origine, mensen met verschillende seksuele geaardheid, verschilllende overtuigingen en nog veel meer. De diversiteit zal door fenomenen als vergrijzing, migratie, globalisering blijven groeien. Het is een realiteit waar zowel het beleid als wij allemaal samen antwoorden moeten op zoeken. In dit verhaal wil ik op twee manieren mijn rol spelen. Als individu met de mensen rondom mij en in de politiek.