2de nieuwsbrief SolidariMeise

2de Nieuwsbrief

Beste sympathisant van SolidariMeise,

Je ontvangt het 2de nummer van onze Nieuwsbrief omdat je eerder contact had met SolidariMeise of omdat iemand jouw naam heeft doorgegeven “als mogelijk geïnteresseerde”.
Indien je deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen dan kan je je onderaan dit bericht uitschrijven.

 

3de nieuwsbrief SolidariMeise

3de Nieuwsbrief

Beste sympathisant,

Hier is hij dan onze derde nieuwsbrief met meer nieuws over het reilen en zeilen binnen en rond SolidariMeise.

4de nieuwsbrief

Beste sympathisant,

In deze vierde nieuwsbrief vind je een uitnodiging en een oproep. En natuurlijk brengen wij een korte stand van zaken van SolidariMeise.

5de nieuwsbrief SolidariMeise

Beste sympathisant,

Vooreerst wenst Solidarimeise, jou en de mensen om je heen alvast een “Vredevolle kerstmis en 2023".

Meer dan ooit moeten wij deze vredeswens blijven uitspreken! 

6de nieuwsbrief SolidariMeise september 2023

Beste sympathisant,

Het is een tijdje geleden dat je van ons wat gehoord of gelezen hebt. Maar hier zijn we terug met onze Nieuwsbrief Nr. 6; met meer nieuws over het reilen en zeilen binnen en rond SolidariMeise.

 

Correctie: Helpen hoe doe je dat? Deel 2

Onze excuses. 

Bij het vorige bericht zat de verkeerde bijlage. (28 maart ipv 28 april)

Hierbij de juiste voor wie nog andere mensen wil uitnodigen...

Het Team

 

Helpen hoe doe je dat deel 2

 

Correctie: Helpen hoe doe je dat? Deel 2

Onze excuses. 

Bij het vorige bericht zat de verkeerde bijlage. (28 maart ipv 28 april)

Hierbij de juiste voor wie nog andere mensen wil uitnodigen...

Het Team

 

Helpen hoe doe je dat deel 2

 

Dringende oproep

 

Beste lezer, sympathisant,

 

We hebben een DRINGENDE hulpvraag ontvangen en kloppen bij jou aan in de hoop dat jij ons kan helpen een oplossing te zoeken en hopelijk te vinden.

Helpen hoe doe je dat? Deel 2

Beste sympathisanten,

Mogen wij jullie bij deze nog even herinneren aan onze tweede info- en netwerkbijeenkomst rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen die doorgaat op donderdag 28 april, opnieuw in De Okelaar en opnieuw om 20.00u. 

Meise Schenkt en SolidariMeise slaan voor deze netwerkmomenten de handen in elkaar en proberen samen het netwerk te versterken.

Meer info en inschrijven (belangrijk!) via SolidariMeise.be.

Nieuwsbrief Nr 7 - januari 2024

Editoriaal

Beste sympathisant 

Vooreerst willen wij jou van ganser harte een vredevol en solidair 2024 toewensen. Het lijken wel wat holle woorden in deze tijden van oorlog o.m. in Oekraïne en Gaza, een groeiend racisme en wij-zij denken, lege brooddozen, opwarming van de aarde... En toch blijft ons geloof en hoop, dat het anders kan en moet, meer dan ooit overeind. 

Nieuwsbrief Nr 8 - maart 2024

Beste lezer,

Wij nodigen je uit!

Je ontving nu al enkele keren onze Nieuwsbrief. Hierdoor heb je toch wel enig idee over de thema’s waar wij met Solidarimeise (willen) mee bezig zijn en die ons na aan het hart liggen.

SolidariMeise en Oekraïense vluchtelingen

 

Beste sympathisant van SolidariMeise,

 

Met dit bericht willen we je op de hoogte brengen van een reeks nieuwe ontwikkelingen rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Meise.

De Okelaar

De Okelaar is een woongemeenschap met 23 gezinnen in het centrum van Wolvertem. Samenwonen met meerdere gezinnen, met een grotere sociale cohesie,  waar we zorg kunnen dragen voor elkaar, is voor ons de meest logische manier van wonen.

Het was van in het begin ook onze droom om er een paviljoen/gemeenschapscentrum te hebben dat een bruisende en warme ontmoetingsplek kan zijn voor de buurt en ruimere omgeving. Daar bouwen we nu aan, samen met enthousiastelingen van binnen en buiten de woongemeenschap. 

GROS Meise

De GROS-Meise – Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit. Al zowat 35 jaar is de GROS, als gemeentelijke adviesraad, de motor van de ontwikkelingssamenwerking in deze gemeente. Doorheen die jaren zijn tientallen projecten in het Zuiden via de GROS medegefinancierd door de gemeente. Jaarlijks genieten een 10-tal projecten van deze financiële tussenkomst; voor een totaal bedrag van 45.000 euro/jaar. Maar rond elk van die projecten zijn mensen actief in Meise, die met allerlei acties om mensen te betrekken, te informeren en de projecten financieel te steunen.

Oxfam-Wereldwinkel Meise

Oxfam-Wereldwinkel Meise

In een wereldwinkel kan je tal van producten (voeding, drank, artisanaat) kopen die in allerlei coöperatieven in de Derde Wereld worden geproduceerd/ gemaakt.

Bert Van Thienen

Lid van Solidarimeise

Ik had het geluk mijn hele professionele loopbaan actief te kunnen bijdragen tot een meer rechtvaardige en duurzame wereld; via ontwikkelingssamenwerking, armoedebestrijding, sociale/solidaire economie, ethisch beleggen en duurzaam investeren (Broederlijk Delen,  Welzijnszorg, Hefboom, Ethibel en Oikodredit).

Erwin De Clerck

Lid van Solidarimeise

Ik woon sedert 15 jaar met mijn gezin in centrum Wolvertem. Solidariteit is een begrip waar we ons snel wat kunnen bij voorstellen. Elkaar helpen, elkaar steunen. Dat kunnen we doen uit medelijden voor wie minder bedeeld is maar dat kunnen we ook doen omdat we elkaar allemaal hard nodig hebben. En dat liefst in een goed draaiende samenleving. Die samenleving is complex. Ze is een som van vrouwen, mannen, jongeren, ouderen, mensen van verschillende origine, mensen met verschillende seksuele geaardheid, verschilllende overtuigingen en nog veel meer.

Jan Lagae

Lid van Solidarimeise

‘Een ooit verbannen bisschop schreef: ‘Als onze Kerkgemeenschap niet bijdraagt tot een wereld met daarin meer plaats voor dienstbaarheid en solidariteit, dan hoeft deze Kerk niet te bestaan…daarom doe ik samen met de acht parochiegemeenschappen van Meise mee aan deze echte daden van solidariteit!  

Jan Lagae, federatiepastoor Meise en Wolvertem.

Jan Vandekerckhove

Lid van Solidarimeise

Ik ben sinds vele jaren actief in de Brusselse Noordwijk. Dit is een kansarme buurt aan het Brusselse Noordstation met enerzijds vele oudere, hoogbejaarde bewoners en anderzijds vele jonge gezinnen van allerlei origine. We helpen de buurt om samen op een soldaire manier te werken aan de problemen waarmee men geconfronteerd wordt.

Louisa De Donder

Lid van Solidarimeise

Als voormalige leerkracht en schoolhoofd van de gemeentelijke basisscholen "Rode" en "De Leertuin", zou ik graag zien gebeuren dat alle kinderen met leerachterstand, meestal uit economisch zwakkere gezinnen, meer aangepaste kansen krijgen om zich onze taal eigen te maken, om hen zo een nieuwe en betere toekomst te kunnen garanderen.

Mia Vranken

Mijn naam is Mia. 10 jaar geleden was ik een nieuwkomer in Meise. Hier vonden mijn man Joost en ik toen de plek om onze droom te realiseren: een woongemeenschap in het hart van Wolvertem. En zo kreeg De Okelaar vorm.
Ik hou van verbinden en samenzijn met mensen. In Marokko (Essaouira) ontwikkelde ik jaren geleden een project met en voor straatkinderen. Ook mocht ik al eens meewerken aan een vormingsproject in Congo vanuit de organisatie “Blik op Afrika”.

Regina Moones

Reeds 21 jaar ben ik actief als hupverlener. Door mijn werk ben ik ook in contact gekomen met kansarme gezinnen van verschillende nationaliteiten. Met veel liefde geef ik deze mensen herkenning / erkenning en een luisterend oor. Ik probeer samen met hen te zoeken naar hun noden en mogelijke oplossingen .

Sonja Becq

Lid van Solidarimeise

Opkomen voor wie het zelf niet zo goed kan zeggen of die minder kansen kreeg, deed ik van jongs af aan : in de school, de chiro, het JAC, de wetswinkel.. de lokale ( OCMW-voorzitter) en nationale politiek. Dat wil ik blijven doen, vandaag o.a. als nationaal voorzitter van Samana.

Sophie Waterkeyn

Toen ik als vrijwilliger hielp in het asielcentrum van Vilvoorde kon ik voor de vluchtelingen iets betekenen. Ik was er niet alleen om hen Nederlands te leren maar ook voor veel meer…

Een luisterend oor, een schouderklop, een beetje vreugde en licht brengen. Ja, er gewoon zijn voor hen!

Veronique Pochet

Lid van Solidarimeise

Ik ben sinds vele jaren getroffen door het leed dat er in de wereld is, maar ook dicht bij ons zijn er mensen die eenzaam zijn, het even niet meer zien zitten, of voor een tijdje in een moeilijke situatie geraken. Ik was druk bezig, met mijn gezin en mijn werk, en de dagen leken te kort om mij persoonlijk te engageren. Tot  ik besloot kleine stappen te zetten. Ik merkte dat het zelfs eenvoudig was om mensen te helpen, dat kleine gebaren echt een verschil kunnen maken.