Regina Moones

Reeds 21 jaar ben ik actief als hupverlener. Door mijn werk ben ik ook in contact gekomen met kansarme gezinnen van verschillende nationaliteiten. Met veel liefde geef ik deze mensen herkenning / erkenning en een luisterend oor. Ik probeer samen met hen te zoeken naar hun noden en mogelijke oplossingen .

Sedert 2019 ben ik lid van het bestuur van BAOBAB v.z.w. Wij trachten in Senegal te zorgen voor drinkbaar water in de Louga-dorpen. Water is immers een basisrecht voor elke mens .

Ik hoop, mede als ondervoorzitster van de GROS - Meise, ook hier in ons mooi dorp , iets warms op punt te kunnen zetten voor kwetsbare groepen.

Contactgegevens

0486/82.07.11   regina@aquadesino.com