GROS Meise

De GROS-Meise – Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking en Solidariteit. Al zowat 35 jaar is de GROS, als gemeentelijke adviesraad, de motor van de ontwikkelingssamenwerking in deze gemeente. Doorheen die jaren zijn tientallen projecten in het Zuiden via de GROS medegefinancierd door de gemeente. Jaarlijks genieten een 10-tal projecten van deze financiële tussenkomst; voor een totaal bedrag van 45.000 euro/jaar. Maar rond elk van die projecten zijn mensen actief in Meise, die met allerlei acties om mensen te betrekken, te informeren en de projecten financieel te steunen.

Deze werking rond de Zuid-projecten is het hoofdpakket van de werking, maar de focus ligt evenzeer op bewustmaking en informatieverspreiding. Zo is de GROS onder meer de stuwende kracht achter de lokale 11.11.11 werking en van de herkenning als Fairtrade gemeente. 

Bij de GROS kan je als Meisenaar terecht voor een gemeentelijke toelage aan een ontwikkelingsproject in het Zuiden. Voor verdere informatie zie “Reglement projecttoelage Zuiden”. Maar ook als je als vereniging een solidariteitsactiviteit organiseert die aansluit bij één van de drie solidariteit-pijlers van Solidarimeise, kan je aankloppen voor een financieel duwtje in de rug. Voor verdere informatie zie  “Reglement toelage aan solidariteitsactiviteit”

Contactgegevens

Bert Van Thienen (bert.van.thienen@skynet.be)