Aanvrager (ouder of voogd)
Adres (officiële verblijfplaats in Meise)
Contactgegevens
Nummer van de bankrekening AA99 9999 9999 9999
Jongere waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd
Kosten waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd
Beschrijf kort waar deze kosten uit voortvloeien en voeg hieronder de bijhorende bewijsstukken toe. Verwijs in uw beschrijving naar de overeenkomstige bewijsstukken die u toevoegt.
Re-order Omschrijving Betaald bedrag Bewijsstuk, factuur Gewicht Bewerkingen
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf, jpg, png.
more items
De ouder / voogd verklaart
  • dat het aanvraagformulier correct is ingevuld
  • dat deze kosten effectief betrekking hebben op het vermelde kind
  • dat deze kosten door geen enkele andere instantie geheel of gedeeltelijk werden/worden terugbetaald dan wat vermeld werd in het aanvraagformulier.
De ouder/voogd geeft toelating aan SolidariMeise vzw om deze gegevens te delen met de Sociale Dienst van de gemeente Meise (OCMW) om deze gegevens zo nodig te controleren en bijkomende informatie op te vragen.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Oost, west, thuis