Solidariteitsfonds geeft kinderen meer kansen!

українська

Solidarimeise vzw wil kinderen en jongeren uit vluchtelingengezinnen en kansarme gezinnen meer kansen geven om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Ook deze kinderen moeten zonder problemen lid kunnen worden van een sport- of jeugdbeweging..., of kunnen deelnemen aan georganiseerde vakanties en aan schoolactiviteiten. 

Met haar 'Solidariteitsfonds' wil Solidarimeise de mogelijke financiële barrières helpen wegwerken. 

Concreet betekent dit dat deze gezinnen bij het 'Solidariteitsfonds' van Solidarimeise terecht kunnen voor een toelage om zo de kosten verbonden aan deze activiteiten betaalbaar te maken.

In de voorbije periode maakte het Solidariteitsfonds al voor 25 kinderen mee mogelijk om mee te gaan op bivak, om lid te worden van een voetbal- of dansclub, om zich in te schrijven in de Kunstacademie, om het schoolbusabonnement te betalen, deel te nemen aan bos- of zeeklassen, ...

Er is een aanvraagformulier beschikbaar waarmee de ouders (of voogd) een aanvraag kan indienen. Het formulier kan aangevraagd worden via email naar toelagen@solidarimeise.be of op de website solidarimeise.be/toelagenvooractiviteiten

Welke jongeren komen in aanmerking?

 • Jongeren tot en met de leeftijd van 18 jaar (op moment van aanvraag).
 • De jongere zelf of het gezin beschikt over beperkte financiële middelen.
 • De jongere en/of het gezin heeft een wettelijke verblijfplaats in de gemeente Meise.

Welke activiteiten?

 • Deelname aan de jaaractiviteiten/ het lidmaatschap van een erkende jeugd-, sport-, cultuur-, vormings-, … vereniging/organisatie 
 • Deelname aan georganiseerde vakantieactiviteiten in het werkingsjaar ’22 – ‘23
 • Het volgen van onderwijs (lager of secundair) Welke kosten komen in aanmerking

Welke kosten?

 • Voor deelname jaaractiviteiten: o.a. lidgeld, inschrijving, deelname, verplaatsing, noodzakelijke kledij of uitrusting.
 • Voor vakantieactiviteiten: o.a. deelname, verplaatsing, nodige kledij of uitrusting.
 • Voor onderwijs: voor zover die niet door de school gedragen worden; o.a. schoolgerief, abonnementen, fiets, deelname aan bijzondere schoolactiviteiten.

Welke toelage?

 • De toelage bedraagt maximaal 80% van de bovenvermelde kosten (na aftrek van andere verminderingen of toelagen!)
 • De toelage bedraagt maximaal 250 euro  -  per kind  -  per werkjaar
 • Er wordt dus verwacht dat de familie ook zelf een minimale bijdrage betaalt.
 • De toelage wordt in principe gestort op de bankrekening vermeld in het aanvraagformulier. De toelage wordt niet cash uitbetaald!
 • De goedkeuring gebeurt steeds in overleg met de Sociale Dienst van de gemeente

Een aanvraag indienen doe je:
- met onderstaand formulier of
- per e-mail (toelagen@solidarimeise.be) of
- per post: Solidarimeise Jan Van Eycklaan 6 1861 Meise.
(het formulier kan je hieronder downloaden)

Het volledige reglement kan je hieronder downloaden.

Le règlement en Français

Aanvrager (ouder of voogd)
Adres (officiële verblijfplaats in Meise)
Contactgegevens
Nummer van de bankrekening AA99 9999 9999 9999
Jongere waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd
Kosten waarvoor een tegemoetkoming wordt aangevraagd
Beschrijf kort waar deze kosten uit voortvloeien en voeg hieronder de bijhorende bewijsstukken toe. Verwijs in uw beschrijving naar de overeenkomstige bewijsstukken die u toevoegt.
Re-order Omschrijving Betaald bedrag Bewijsstuk, factuur Gewicht Bewerkingen
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: pdf, jpg, png.
more items
De ouder / voogd verklaart
 • dat het aanvraagformulier correct is ingevuld
 • dat deze kosten effectief betrekking hebben op het vermelde kind
 • dat deze kosten door geen enkele andere instantie geheel of gedeeltelijk werden/worden terugbetaald dan wat vermeld werd in het aanvraagformulier.
De ouder/voogd geeft toelating aan SolidariMeise vzw om deze gegevens te delen met de Sociale Dienst van de gemeente Meise (OCMW) om deze gegevens zo nodig te controleren en bijkomende informatie op te vragen.
CAPTCHA
Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.

Oost, west, thuis