25 jongeren ontvingen toelage van Solidariteitsfonds

Midden 2022 ging het "Solidariteitsfonds" van Solidarimeise van start met een beschikbaar bedrag van 14.750 euro.

Het grootste bedrag, 13.120 euro, werd ter beschikking gesteld door 6 scholen uit onze gemeente. Deze scholen organiseerden namelijk in het voorjaar '22 een gezamenlijke actie "bewegen voor Oekraïne" ten voordele van Oekraïne en de Oekraïnse vluchtelingen. Het resterende bedrag werd samengebracht door individuele giften, een actie van Chiro Westrode en een buurtfeest in Eversem.

Wij zijn ondertussen anderhalf jaar later en is het hoog tijd om te vertellen wat er met dat geld ondertussen al gedaan werd en wat er nog verder zal mee gebeuren.

Tot op 1 september ’23 werd 5.850 euro door het Solidariteitsfonds uitgekeerd.

Hiervan kwam 4.100 euro ten goede van Oekraïnse vluchtelingenkinderen. Enerzijds werd 1.100 euro uitbetaald aan Oekraïense gezinnen in Meise; zodat 9 kinderen de kans kregen om deel te nemen aan openluchtklassen, lid te worden van sportclub of jeugdbeweging.... Anderzijds werd 3.000 euro overgemaakt aan “Mobile School vzw”; voor hun fantastische werking met Oekraïnse vluchtelingenkinderen in de buurlanden van Oekraïne.

Daar de vraag naar financiële ondersteuning vanuit Oekraïense gezinnen beperkt was en is, werd met de schooldirecties afgesproken dat Solidarimeise het geld ook kan gebruiken voor de ondersteuning van andere kinderen uit kansarme gezinnen in Meise.

Dankzij deze beslissing konden wij voor 1.750 euro kansarme gezinnen ondersteunen. Zo werd het voor 16 kinderen mogelijk om lid te worden van een jeugdbeweging of sportclub, om mee te gaan op bivak, om zich in te schrijven in de Kunstacademie of Nederlandse taalles, of kwamen wij tussen in de schoolkosten (openluchtklasse, busabonnement,).

Vanuit ondermeer de sociale dienst van de gemeente en de Kunstacademie kregen wij de bevestiging van het belang van deze bijkomende toelagen voor deze jongeren en de gezinnen. Wij willen dan ook graag de komende periode verder werken om nog meer gezinnen te bereiken en nog meer jongeren meer kansen te geven. Wij willen daarbij zeker niet de verantwoordelijkheid van de gemeente en andere instanties t.a.v. de aanpak van kansarmoede ook maar enigszins verminderen; maar waar nodig willen wij voor deze gezinnen en jongeren het verschil wel helpen maken. Op dit ogenblik verkennen wij ook de mogelijkheden om een ondersteunend project op te zetten met 1 of 2 scholen, die het sterkst geconfronteerd worden met jongeren (en hun gezinnen!) die op achterstand en moeilijkheden botsen. Ook daarvoor zal dan beroep gedaan worden op het Solidariteitsfonds.

Jij kan ons helpen om dat waar te maken! Enerzijds door gezinnen in jouw omgeving die geconfronteerd worden met 'armoede' te informeren over deze mogelijkheid. En anderzijds door het Solidariteitsfonds verder van de nodige financiële middelen te voorzien.

Je kan het Solidariteitsfonds sponsoren door te storten op de rekening van Solidarimeise vzw BE86 5230 8134 1750 met de vermelding “Solidariteitsfonds”.
(Let op, op dit moment kunnen wij nog geen fiscale attesten afgeven voor deze giften!) 
Of gebruik één van de onderstaande QR-codes om het je gemakkelijk te maken.

15 euro Stort 30 euro Stort 50 euro