Solidariteitsfonds wil alle jongeren maximale kansen geven

Solidarimeise vzw vindt dat ook kinderen/jongeren uit vluchtelingengezinnen en kansarme gezinnen maximaal de kans moeten krijgen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Daarom werd een “Solidariteitsfonds" opgestart met de bedoeling om de integratie in en de participatie van deze jongeren aan het leven in onze samenleving te vergemakkelijken.

Het Solidariteitsfonds wil deze jongeren, en natuurlijk ook hun ouders, stimuleren het om deel te nemen aan georganiseerde vakantieactiviteiten; zoals bivakken van jeugdbewegingen, om lid te worden van jeugd-, sport, culturele… verenigingen. Concreet wil het Solidariteitsfonds dat doen door substantieel tussen te komen in de daaraan verbonden kosten en zo de eventuele financiële drempels te verlagen.

Dit Solidariteitsfonds is mogelijk gemaakt dankzij de samenwerking met scholen uit Meise. Via hun fantastische scholenactie “Kinderen bewegen voor Oekraïne” kregen kinderen informatie, maakten ze tekeningen en zetten ze zich in beweging. Daarbij werd ook een appèl gedaan voor sponsoring ‘ten voordele van Oekraïne en Oekraïners’.  Zes scholen hebben ervoor gekozen om de besteding van het merendeel van deze financiële middelen via het Solidariteitsfonds van Solidarimeise te laten verlopen. Solidarimeise engageerde er zich toe om die middelen optimaal te gebruiken. om de integratie van Oekraïnse vluchtelingen in onze gemeente te bevorderen; met een focus op de jongeren.

De vragen naar bijkomende financiële steun door Oekraïnse gezinnen was en is echter beperkt gebleken. Daarom werd in het voorjaar 2023 in,samenspraak met de schooldirecties beslist de doelgroep uit te breiden naar kinderen/jongeren uit 'kansarme gezinnen' in Meise.

Ondertussen werden reeds 25 toelagen uitgekeerd! Over de besteding van de beschikbare middelen vind je verder meer informatie.

Het is onze uitdrukkelijke bedoeling op deze manier de werking van het Solidariteitsfonds verder te zetten. Maar wij willen daarbij meer gezinnen kunnen bereiken.

Jij kan ons hierbij helpen! 

  • Misschien ken jij in jouw omgeving ook wel gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Het zou fijn zijn moest je hen informeren over de mogelijke bijkomende financiële ondersteuning en hen eventueel helpen een aanvraag in te dienen. Je kan daarbij gebruik maken van onze informatieflyer met aanvraagformulier.
  • En natuurlijk kan je er ook voor zorgen dat het Solidariteitsfonds over voldoende middelen blijft beschikken. 

    Je kan dit door jouw bijdrage door te storten op de rekening van Solidarimeise vzw –

    BE86 5230 8134 1750 - met als mededeling "Solidariteitsfonds".

    Alvast hartelijk dank!  (OPGELET: Er kan GEEN fiscaal attest afgeleverd worden voor deze giften!