Lokale solidariteit met oog op de wereld

Getuigenis Chris Boijen

Ahmed is een jonge Palestijnse man die tijdelijk in de LOI-opvang van Fedasil in Meise verbleef. Toen hij na afloop op straat dreigde te komen staan, nam Chris Boijen de zaak in handen en zorgde zij ervoor dat deze jonge Palestijnse man zijn zaken op orde kon krijgen om er als volwaardige burger tegenaan te gaan. Chris Boijen is lid van SolidariMeise, ze heeft een groot hart en weet van aanpakken.

Interview met onthaalgezin

De vraag naar een tijdelijk onderkomen voor Ahmed, kwam juist op het moment dat in Palestina en Israël de spanningen waren opgelopen na de aanval van Hamas en het harde antwoord van de Israëlische regering.  Aan de oplossing van het conflict in het Midden-Oosten kon dit gezin weinig of niet bijdragen. Dit onthaalgezin hoefde niet lang na te denken om Ahmed een tijdje uit de nood te helpen zodat hij zich kan concentreren op zijn toekomst...

Interview met Ahmed

Net zoals vele duizenden andere Palestijnen werd in 2008 de broer van Ahmend gedood in een Israëlisch bombardement. Gezien de houding van de Israëli’s er niet op beterde zag Ahmed voor zichzelf geen toekomst meer in Palestina. Daarom besliste hij om zijn familie en zijn land te verlaten. Ahmed studeerde verder in Turkije en heeft inmiddels een paar diploma's op zak en kwam tenslotte in België terecht. Lees de lotgevallen van deze moedige Palestijnse jonge man.

Oorlog, oorlog, oorlog

Alleen maar verliezers.
Samen met vele miljoenen roepen wij "Stop dit zinloos geweld!"

Onze gedachten zijn bij alle onschuldige burgers die hier weer het slachtoffer van zijn. Maar gedachten zullen niet volstaan om hun leed te verzachten.

Zijn er groepen of mensen die in Meise een actie willen opzetten om de getroffen Palestijnse bevolking te helpen, laat het ons weten, dan helpen wij bij de bekendmaking.

Wie meteen wil helpen kan dat bijvoorbeeld al via:

Wij waren aanwezig op "Meise van A tot Z"

Solidarimeise was ook aanwezig met een informatiestand op "Meise van A tot Z". Wij vinden dit belangrijk om ons meer bekend te maken en ons netwerk te verruimen. Wij zijn blij met de gelegde contacten en boeiende gesprekken.

Ook enkele van onze partners hadden er een stand: de Ookelaar, de GROS, de Wereldwinkel...

25 jongeren ontvingen toelage van Solidariteitsfonds

Midden 2022 ging het "Solidariteitsfonds" van Solidarimeise van start met een beschikbaar bedrag van 14.750 euro.

Het grootste bedrag, 13.120 euro, werd ter beschikking gesteld door 6 scholen uit onze gemeente. Deze scholen organiseerden namelijk in het voorjaar '22 een gezamenlijke actie "bewegen voor Oekraïne" ten voordele van Oekraïne en de Oekraïnse vluchtelingen. Het resterende bedrag werd samengebracht door individuele giften, een actie van Chiro Westrode en een buurtfeest in Eversem.

Solidariteitsfonds geeft kinderen meer kansen!

Solidarimeise vzw wil vluchtelingengezinnen, en kansarme gezinnen in het algemeen, stimuleren en helpen om deel te nemen aan het maatschappelijk leven (jeugd, sport, cultuur, onderwijs…). Om dat te bereiken wil Solidarimeise vzw met haar Solidariteitsfonds, waar mogelijk, financiële barrières wegwerken. Anderzijds wil Solidarimeise met haar Solidariteitsfonds gemeenschappen, verenigingen en organisaties stimuleren om actief de integratie en participatie van deze personen te helpen bevorderen. In de actuele fase (werkingsjaar ’22 - ’23) focust het Solidariteitsfonds op de kinderen en de jongeren uit deze gezinnen.  Het Solidariteitsfonds wil voor hen de drempel verlagen om lid te worden van organisaties en verenigingen of om deel te nemen aan georganiseerde vakantie- en schoolactiviteiten. Dit gebeurt door een substantieel deel van de daaraan verbonden kosten te betoelagen.

Voici la version Française du règlement

Vluchteling Anna getuigt: Leven met een verscheurende onzekerheid over de toekomst.

Op 14 maart reisde een team van 6 vrijwilligers vanuit Meise naar de Oekraïense grens, met als doel hulpgoederen naar ginder te voeren en vluchtelingen mee te brengen naar België. Vier Oekrainse moeders en hun zes kinderen kregen zo, dankzij Michael &co, een ‘thuis’ in België. Anna is één van hen. Zij kreeg samen met haar kinderen een warm onthaal bij Suzanne en Emmanuel in Oppem. Al zes maanden leven Anna, haar 14-jarige zoon Alex en de 8-jarige dochter Solomia, samen met hun gastgezin. Ik had een gesprek met Anna, Suzanne en Emmanuel

Положення: Надбавки за молодіжну діяльність 22 – 23 років

SolidariMeise vzw хоче заохочувати та допомагати сім’ям біженців та малозабезпеченим сім’ям загалом брати участь у суспільному житті (молодь, спорт, культура, освіта…).Щоб досягти цього, SolidariMeise vzw прагне, за допомогою свого Фонду солідарності усунути фінансові бар'єри, де це можливо. З іншого боку, SolidariMeise хоче стимулювати громади, асоціації та організації за допомогою свого Фонду солідарності активно сприяти інтеграції та участі цих людей у всіляких активностях.
На нинішньому етапі (2022-23 навчальний рік) з Фондом солідарності ми зосереджуємося на дітях та молоді з цих сімей. Надаючи грошову допомогою, ми хочемо допомогти молоді стати членами різноманітних організацій та асоціацій або брати участь в організованих святах і шкільних заходах. Ми робимо це, субсидуючи значну частину супутніх витрат.

Lokale solidariteit met oog op de wereld